Wykładowcy

REJESTRACJA!

Wykładowcy

Dr Małgorzata Zgoda

Dr n. o zdr. Małgorzata Zgoda – pedagog specjalny, surdopedagog. doktor nauk o zdrowiu Od roku 2003 zatrudniona w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu. Obecnie jako starszy asystent surdopedagog w Zakładzie Implantów i Percepcji Słuchowej, gdzie świadczy bezpośrednie usługi medyczne dla pacjentów korzystających z różnego typu implantów słuchowych w tym implantów pniowych. Kierowała grantem NCN pt. „Ocena efektywności rehabilitacji słuchu u dzieci korzystających z implantu ślimakowego w odniesieniu do osiągnięć szkolnych”. Z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską: „Ocena umiejętności edukacyjnych użytkowników systemu implantu ślimakowego”. W swoim wystąpieniu podejmie temat ewaluacji poziomu osiągnięć szkolnych uczniów korzystających z implantów ślimakowych.

Afiliacja: Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu Warszawa/KajetanyOrganizatorzy

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi


Partnerzy

Ogólnopolska Konferencja \"Innowacje w otolaryngologii, wyzwania-możliwości-perspektywy. Kontrowersje w onkologii\" - zadanie finansowane w ramach umowy 728/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Ogólnopolska Konferencja \"Innowacje w otolaryngologii, wyzwania-możliwości-perspektywy. Kontrowersje w onkologii\" - zadanie finansowane w ramach umowy 728/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Instytut Narządów Zmysłów

Instytut Narządów Zmysłów


Patronat honorowy

prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu