Wykładowcy

REJESTRACJA!

Wykładowcy

Dr n. med. Danuta Raj-Koziak

Dr.n.med. Danuta Raj-Koziak - Adiunkt

p.o. Kierownik Zakładu Szumów Usznych

Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Działalność kliniczna:

Zajmuję się diagnostyką oraz leczeniem pacjentów cierpiącym z powodu szumów usznych oraz nadwrażliwości słuchowej w ramach wizyt ambulatoryjnych pacjentów w Poradni Audiologicznej oraz w trybie hospitalizacji w Klinice Audiologii i Foniatrii.

Działalność naukowa:

Głównym przedmiotem zainteresowania naukowego są szumy uszne w różnych aspektach;

- parametryzacja subiektywnych szumów usznych u osób dorosłych w oparciu o dostępne, adaptowane do języka polskiego narzędzia kwestionariuszowe oraz kwestionariusze autorskie, które powstały w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu

- oceną częstości występowania szumów oraz stopnia ich uciążliwości w populacji dziecięcej 

- problemem obniżonej tolerancji na dźwięki występującej pod postacią nadwrażliwości słuchowej oraz mizofoniiOrganizatorzy

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi


Partnerzy

Ogólnopolska Konferencja \"Innowacje w otolaryngologii, wyzwania-możliwości-perspektywy. Kontrowersje w onkologii\" - zadanie finansowane w ramach umowy 728/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Ogólnopolska Konferencja \"Innowacje w otolaryngologii, wyzwania-możliwości-perspektywy. Kontrowersje w onkologii\" - zadanie finansowane w ramach umowy 728/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Instytut Narządów Zmysłów

Instytut Narządów Zmysłów


Patronat honorowy

prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu