Wykładowcy

REJESTRACJA!

Wykładowcy

Dr hab. n. med. Monika Ołdak

Dr hab. n. med. Monika Ołdak, prof. nadzw. IFPS

specjalista genetyki klinicznej

Zakład Genetyki, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

 

Lekarz i diagnosta laboratoryjny, specjalista genetyki klinicznej, doktor habilitowana nauk medycznych, kierownik Zakładu Genetyki Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Odbyła staże naukowe na Wydziałach Medycznych Uniwersytetu w Kolonii i Uniwersytetu Saarland w Niemczech. Od prawie 20 lat bada uwarunkowania genetyczne i molekularne chorób narządów zmysłów. Obecnie wiodącym obszarem zainteresowań jest tło genetyczne niedosłuchu w poznawaniu którego łączy swoje doświadczenie z zakresu genetyki człowieka, najnowsze techniki analizy DNA i rozwija nowe modele zwierzęce i komórkowe umożliwiające funkcjonalną ocenę konsekwencji wykrywanych mutacji w genomie człowieka.Organizatorzy

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi


Partnerzy

Ogólnopolska Konferencja \"Innowacje w otolaryngologii, wyzwania-możliwości-perspektywy. Kontrowersje w onkologii\" - zadanie finansowane w ramach umowy 728/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Ogólnopolska Konferencja \"Innowacje w otolaryngologii, wyzwania-możliwości-perspektywy. Kontrowersje w onkologii\" - zadanie finansowane w ramach umowy 728/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Instytut Narządów Zmysłów

Instytut Narządów Zmysłów


Patronat honorowy

prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu