Wykładowcy

REJESTRACJA!

Wykładowcy

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Lisowska

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Lisowska z Katedry i Oddziału Klinicznego Otorynolaryngologii                             i Onkologii Laryngologicznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego jest specjalistą z zakresu otorynolaryngologii.

 

Działalność naukowa Pani Profesor koncentruje się głównie na zagadnieniach dotyczących chirurgii endoskopowej zatok oraz obiektywnej oceny narządu słuchu. Jest autorem 112 pełnotekstowych publikacji o łącznym IF 43,5; punktacji MNiI – 910,  a współczynnik Hirscha wynosi 9. Do najważniejszych osiągnięć naukowych można zaliczyć opracowanie we współpracy z HNO Universitätsklinik Kantosspital Basel nowatorskiej metody oceny układu oliwkowo-ślimakowego przyśrodkowego z wykorzystaniem kontralateralnej stymulacji akustycznej w diagnostyce schorzeń demielinizacyjnych ośrodkowego układu nerwowego oraz guzów kąta mostowo-móżdżkowego. Aktywność zawodowa Pani Profesor skoncentrowana jest głównie na nowoczesnych metodach leczenia nagłych niedosłuchów i szumów usznych oraz na zagadnieniach związanych ze schorzeniami zatok i wykorzystaniu nowoczesnych technik chirurgii endoskopowej zatok w praktyce klinicznej.

 

Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in.: nagrody Ministra Zdrowia za cykl prac dotyczących zastosowania badań emisji otoakustycznej we wczesnej diagnostyce zaburzeń narządu słuchu.

 Organizatorzy

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi


Partnerzy

Ogólnopolska Konferencja \"Innowacje w otolaryngologii, wyzwania-możliwości-perspektywy. Kontrowersje w onkologii\" - zadanie finansowane w ramach umowy 728/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Ogólnopolska Konferencja \"Innowacje w otolaryngologii, wyzwania-możliwości-perspektywy. Kontrowersje w onkologii\" - zadanie finansowane w ramach umowy 728/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Instytut Narządów Zmysłów

Instytut Narządów Zmysłów


Patronat honorowy

prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu