Wykładowcy

REJESTRACJA!

Wykładowcy

Prof. dr hab. n. med. Krzystzof Kochanek

 

prof. nadzw. w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu oraz prof. nadzw. w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS

Prof. nadzw. dr hab. nauk med. inż. Krzysztof Kochanek jest specjalistą z zakresu badań elektrofizjologicznych słuchu. Jest Sekretarzem Naukowym w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu oraz członkiem wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych. Jest m.in. sekretarzem Komitetu Nauk Klinicznych PAN, członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz członkiem zarządu towarzystwa naukowego International Evoked Response Audiometry Study Group.

 

Działalność naukowa i wdrożeniowa prof. nadzw. Krzysztof Kochanka dotyczy dziedziny audiologii i otolaryngologii, a w szczególności słuchowych potencjałów wywołanych. Wdrożył do praktyki klinicznej wiele metod skriningowych i diagnostycznych oraz urządzeń do badań narządu słuchu i równowagi.

 

Prof. nadzw. K. Kochanek jest twórcą obiektywnej metody oceny czułości słuchu za pomocą słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu, która stała się standardową metodą w badaniach słuchu u małych dzieci w Polsce. Od wielu lat prowadzi Studium Obiektywnych Badań Słuchu, które kształci specjalistów z zakresu obiektywnych badań słuchu.

 

W latach 2007-2017 prof. nadzw. K. Kochanek pełnił funkcję koordynatora programów badań przesiewowych słuchu u dzieci szkolnych ze szkół podstawowych z terenów wiejskich i małych miast oraz Warszawy.

 Organizatorzy

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi


Partnerzy

Ogólnopolska Konferencja \"Innowacje w otolaryngologii, wyzwania-możliwości-perspektywy. Kontrowersje w onkologii\" - zadanie finansowane w ramach umowy 728/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Ogólnopolska Konferencja \"Innowacje w otolaryngologii, wyzwania-możliwości-perspektywy. Kontrowersje w onkologii\" - zadanie finansowane w ramach umowy 728/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Instytut Narządów Zmysłów

Instytut Narządów Zmysłów


Patronat honorowy

prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu