Wykładowcy

REJESTRACJA!

Wykładowcy

dr n. med. Józef Mierzwiński

Ordynator Oddziału Otolaryngologii , Audiologii i Foniatrii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy

Kierownik Dziecięcego Programu Implantów Ślimakowych

 

Główne zainteresowania : otologia dziecięca, implanty słuchowe , rynologia , chirurgia podstawy czaszki, interdyscyplinarne zabiegi trudno dostępnych guzów w zakresie głowy i szyi

Organizator licznych szkoleń chirurgicznych w zakresie otorynolaryngologii w kraju i za granicą

Odbył szkolenia w renomowanych ośrodkach zagranicznych (min. New York University Medical Center, Children’s Memorial Hospital Chicago, University Hospital of Arhus, Gentofte Hospital Kopenhaga, Instytut Portmana , Bordeaux )

 Organizatorzy

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi


Partnerzy

Ogólnopolska Konferencja \"Innowacje w otolaryngologii, wyzwania-możliwości-perspektywy. Kontrowersje w onkologii\" - zadanie finansowane w ramach umowy 728/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Ogólnopolska Konferencja \"Innowacje w otolaryngologii, wyzwania-możliwości-perspektywy. Kontrowersje w onkologii\" - zadanie finansowane w ramach umowy 728/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Instytut Narządów Zmysłów

Instytut Narządów Zmysłów


Patronat honorowy

prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu