Wykładowcy

REJESTRACJA!

Wykładowcy

Dr n. med. Henryk Frelich

Dr Henryk Frelich ukończył w 1987 roku Wydział Lekarsko - Dentystyczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 1987-1996 był kierownikiem Specjalistycznej Kliniki Protetyki w Szpitalu Wojewódzkim
w Jastrzębiu-Zdroju. W 1993 r. Uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie protetyki. Na co dzień prowadzi swoją karierę w zakresie ogólnej protetyki i implantologii. Od 1996 roku wraz z żoną, specjalistką z periodontologii
z powodzeniem prowadzą prywatną praktykę stomatologiczną w Żorach. Jest autorem badań dotyczących leczenia chrapania z użyciem Er: Yag lasera firmy Fotona, w wyniku czego uzyskał tytuł doktora na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Od 2010 roku dr Henryk Frelich aktywnie angażuje się w edukację młodych dentystów przygotowujących ich do specjalizacji.Organizatorzy

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi


Partnerzy

Ogólnopolska Konferencja \"Innowacje w otolaryngologii, wyzwania-możliwości-perspektywy. Kontrowersje w onkologii\" - zadanie finansowane w ramach umowy 728/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Ogólnopolska Konferencja \"Innowacje w otolaryngologii, wyzwania-możliwości-perspektywy. Kontrowersje w onkologii\" - zadanie finansowane w ramach umowy 728/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Instytut Narządów Zmysłów

Instytut Narządów Zmysłów


Patronat honorowy

prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu