Wykładowcy

REJESTRACJA!

Wykładowcy

Dr n. med. Paweł Dobrzyński

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Wieloletni pracownik Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie. Podczas pracy w klinice pełnił obowiązki zastępcy kierownika kliniki ds. lecznictwa i ordynatora jednego z pododziałów kliniki. Przez rok pracował w Instytucie Fizjologii i  Patologii Słuchu na stanowisku ordynatora oddziału otolaryngologii. Od 2004 r. kierownik Kliniki Otololaryngologii CSK MSWiA w Warszawie. W latach 2010-2014 był członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Konsultant Wojewódzki ds. Otolaryngologii województwa mazowieckiego. Członek Komisji Akredytacyjnej CMKP. Główne zainteresowania zawodowe to otologia i onkologia laryngologiczna.Organizatorzy

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi


Partnerzy

Ogólnopolska Konferencja \"Innowacje w otolaryngologii, wyzwania-możliwości-perspektywy. Kontrowersje w onkologii\" - zadanie finansowane w ramach umowy 728/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Ogólnopolska Konferencja \"Innowacje w otolaryngologii, wyzwania-możliwości-perspektywy. Kontrowersje w onkologii\" - zadanie finansowane w ramach umowy 728/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Instytut Narządów Zmysłów

Instytut Narządów Zmysłów


Patronat honorowy

prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu