Wykładowcy

REJESTRACJA!

Wykładowcy

dr hab. n. med. Wojciech Kaźmierczak

Imię i nazwisko: Wojciech Kaźmierczak

Stopień naukowy: dr hab. n. med.

Kierownik Zakładu Badania Narządów Zmysłów

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy

Adiunkt Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii

Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy

Autor i współautor ponad 150 publikacji naukowych w czasopismach polskich i zagranicznychOrganizatorzy

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi


Partnerzy

Ogólnopolska Konferencja \"Innowacje w otolaryngologii, wyzwania-możliwości-perspektywy. Kontrowersje w onkologii\" - zadanie finansowane w ramach umowy 728/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Ogólnopolska Konferencja \"Innowacje w otolaryngologii, wyzwania-możliwości-perspektywy. Kontrowersje w onkologii\" - zadanie finansowane w ramach umowy 728/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Instytut Narządów Zmysłów

Instytut Narządów Zmysłów


Patronat honorowy

prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu