Wykładowcy

REJESTRACJA!

Wykładowcy

Prof. Giovanni Succo


Associate Professor of Otolaryngology

University of Turin - Oncology Department

General Secretary Italian Society of Otolaryngology - Head and Neck Surgery

 

 

In the period 1983-2001 he completed his clinic training at the ENT  Dept. of the University of Turin , as a resident of Prof. Alberto Sartoris

From 1999 to 2001 , always in the same University Dept., he directed the Unit of Preventive and Clinical Oncology ( B2s position)

Since July 2001 he became Chief of the ENT Service at  Martini Hospital of Turin

From December 2002 to April 2003 also holds the positions of Medical Director of the Hospital Martini

In December 2010 he was assigned the role of Associate Professor of Otolaryngology  at the University of Cagliari

Since April 2011, following the call at the Faculty of Medicine of Turin San Luigi Gonzaga, he became Associate Professor of Otolaryngology  at the University of Turin and Chief of the University ENT Service at San Luigi Gonzaga Hospital together with the Head and Neck Oncology service at Candiolo Cancer Institute – Turin

Current Director Head and Neck Oncology Service at Candiolo Cancer Institute – Turin (1st January 2017)Organizatorzy

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi


Partnerzy

Ogólnopolska Konferencja \"Innowacje w otolaryngologii, wyzwania-możliwości-perspektywy. Kontrowersje w onkologii\" - zadanie finansowane w ramach umowy 728/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Ogólnopolska Konferencja \"Innowacje w otolaryngologii, wyzwania-możliwości-perspektywy. Kontrowersje w onkologii\" - zadanie finansowane w ramach umowy 728/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Instytut Narządów Zmysłów

Instytut Narządów Zmysłów


Patronat honorowy

prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu