Wykładowcy

REJESTRACJA!

Wykładowcy

prof. Paweł Stręk


Katedra i Klinika Otolaryngologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kraków, Polska

 

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie. W 1991 roku obronił doktorat na temat: „Kostnienie chrząstki tarczowatej krtani u człowieka”. W 1998 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego z tematu „Optymalizacja zastosowania operacji częściowego usunięcia krtani z powodu raka o pierwotnej lokalizacji w piętrze nadgłośniowym”. Od roku 2010 profesor Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2014 otrzymał tytuł profesora z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Od roku 2016 profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W latach 1981–1993 pracował w Zakładzie Anatomii Opisowej AM w Krakowie. Od 1985 roku pracuje w Katedrze i Klinice Otolaryngologii AM w Krakowie, a obecnie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2012-2016 prodziekan ds. organizacyjnych i kształcenia klinicznego Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.   
Autor i współautor 170 prac naukowych, głównie na temat anatomii głowy i szyi, onkologii, rynologii oraz zaburzeń połykania. Autor i współautor 230 wystąpień na krajowych i międzynarodowych zjazdach i kongresach.

W latach 1998–2000 sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi. W latach 1994–2006 skarbnik Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi.

W latach 2006-2010 wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi.W latach 2010-2014 przewodniczący Oddziału Małopolskiego PTORLChGiS. W latach 2008-2012 przewodniczący Komisji ds Nagrody im. Prof. Jana Miodońskiego Zarządu Głównego PTORLChGiS, a w latach 2012-2014 przewodniczący Komisji ds. Członków Honorowych ZG PTORLChGiS. Od roku 2013 przewodniczący Sekcji Rynologii i Chirurgii Plastycznej PTORLChGiS.

W latach 2011-2015 przedstawiciel Polski we władzach Europejskiego Towarzystwa Rynologicznego.

Od roku 2017 Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach.Organizatorzy

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi


Partnerzy

Ogólnopolska Konferencja \"Innowacje w otolaryngologii, wyzwania-możliwości-perspektywy. Kontrowersje w onkologii\" - zadanie finansowane w ramach umowy 728/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Ogólnopolska Konferencja \"Innowacje w otolaryngologii, wyzwania-możliwości-perspektywy. Kontrowersje w onkologii\" - zadanie finansowane w ramach umowy 728/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Instytut Narządów Zmysłów

Instytut Narządów Zmysłów


Patronat honorowy

prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu