Wykładowcy

REJESTRACJA!

Wykładowcy

Prof. dr hab. n. med. Jacek Składzień

10 stycznia 1879 roku Przemysław Pieniążek został pierwszym na terenach Polski docentem z laryngologii. To umowna data początku naszej specjalizacji. W roku akademickim 1879/1880 rozpoczął wykłady z tego przedmiotu. Chorych leczył i badał w innych oddziałach szpitala na co dostał specjalną zgodę Wydziału Krajowego rządu Galicji i Lodomerii Austro-Węgier we Lwowie. Dopiero w latach 1908- 1910 dzięki kolejnej decyzji Wydziału Krajowego we Lwowie mógł urządzić klinikę w wolnostojącym budynku sąsiadującym z chirurgią gdzie ta klinika mieściła się do 1946 roku.

Prof. Przemysław Pieniążek zmarł w 1916r., a po nim kierownikiem kliniki był prof. Franciszek Nowotny od 1899 roku leczący operacyjnie głównie chorych z zapaleniami uszu. Po jego śmierci w 1924r.,  a  do 1934 roku kierownikiem był profesor Aleksander Baurowicz, a od tego roku do 1962 roku prof. Jan Miodoński, dla Polaków postać wybitna i pierwszoplanowa. Po nim kolejni kierownicy to doc. H. Gans przez 2 lata, następnie prof. Jan Sekuła, prof. Eugeniusz Olszewski i od 1999 roku prof. Jacek Składzień – piszący te słowa.

W tej Klinice przeszedłem wszystkie szczeble rozwoju kariery naukowej i  zawodowej i pracuję nadal, jako Kierownik Katedry i Kliniki oraz Ordynator Oddziału Klinicznego Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Obecnie w Krakowskiej Klinice Otolaryngologii UJ rocznie jest operowanych ponad 2300 chorych, a udzielamy ponad 35000 porad w przychodni. Mamy 4 sale operacyjne, niezależny Oddział Intensywnej Opieki Pooperacyjnej, 62 łóżka stacjonarne dla chorych leżących.

W Klinice kształcą się studenci  polsko i anglojęzyczni wydziału lekarskiego, oddziału stomatologicznego, wydziału ochrony zdrowia, łącznie ponad 500 rocznie. Posiadamy 15 miejsc do kształcenia specjalizacyjnego z otolaryngologii i 3 miejsca z audiologii i foniatrii. Niezależnie są prowadzone badania naukowe, których rezultaty są publikowane w dobrych czasopismach w Polsce i na świecie około kilku rocznie oraz przedstawiane na zjazdach jako dalszych  około 40 prac i innej tematyce badawczej. Po założeniu Uniwersytetu Jagiellońskiego pierwsze „obrony i promocje prac doktorskich” z medycyny odbyły się za panowania króla   Zygmunta Starego. Obecnie prawie wszyscy lekarze, etatowi pracownicy kliniki posiadają tytuł doktora nauk medycznych. W klinice pracuje dwóch profesorów zwyczajnych, jeden profesor uczelniany i jeden doktor habilitowany. Łączymy tradycję historyczną z nowoczesnością.  Organizatorzy

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi


Partnerzy

Ogólnopolska Konferencja \"Innowacje w otolaryngologii, wyzwania-możliwości-perspektywy. Kontrowersje w onkologii\" - zadanie finansowane w ramach umowy 728/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Ogólnopolska Konferencja \"Innowacje w otolaryngologii, wyzwania-możliwości-perspektywy. Kontrowersje w onkologii\" - zadanie finansowane w ramach umowy 728/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Instytut Narządów Zmysłów

Instytut Narządów Zmysłów


Patronat honorowy

prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu