Wykładowcy

REJESTRACJA!

Wykładowcy

Prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau

Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

ul. Szamarzewskiego 82/84, 60-569 Poznań.

Rodryg Ramlau, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu im. Karola Marcinkowskiego, profesor nauk medycznych, specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej, od 1995 do 2014 Ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej  w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu.

Obecnie pełni funkcję Kierownika Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Lekarza Kierującego Oddziałem Chemioterapii Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu.

Główne zainteresowania naukowe dotyczą nowoczesnych metod leczenia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca, drobnokomórkowego raka płuca oraz złośliwego międzybłoniaka opłucnej.

Jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz streszczeń i wystąpień podczas konferencji i kongresów naukowych.

Od 1987 jest członkiem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, od 2001 członkiem ESMO, od 2012 do 2017 Prezesem Polskiej Grupy Raka Płuca.

Jest recenzentem projektów naukowych z ramienia Narodowego Centrum Nauki oraz kierownikiem projektu naukowego finansowanego przez w/w Instytucję.

 Organizatorzy

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi


Partnerzy

Ogólnopolska Konferencja \"Innowacje w otolaryngologii, wyzwania-możliwości-perspektywy. Kontrowersje w onkologii\" - zadanie finansowane w ramach umowy 728/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Ogólnopolska Konferencja \"Innowacje w otolaryngologii, wyzwania-możliwości-perspektywy. Kontrowersje w onkologii\" - zadanie finansowane w ramach umowy 728/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Instytut Narządów Zmysłów

Instytut Narządów Zmysłów


Patronat honorowy

prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu