Wykładowcy

REJESTRACJA!

Wykładowcy

Prof. zw. dr hab. n. med. Jurek Olszewski

Kierownik II Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Kierownik Kliniki Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii.

Dziekan Wydziału Wojskowo-lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Przedstawiciel Polski w Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych (European Federation of Audiology Societies) i Członkiem  Komitetu Nauk Klinicznych PAN.

Dziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Promotor 30 doktoratów, 101 prac magisterskich oraz 12 dyplomowych, autor 406 publikacji wydrukowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz 539 doniesień naukowych na kongresach i konferencjach.  Współautor i autor filmów dydaktycznych, redaktor 10 książek i 3 skryptów oraz 11 podrozdziałów, w tym 3 w języku angielskim.

Honorowy członek Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi.

Przewodniczący Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi.

 Organizatorzy

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi


Partnerzy

Ogólnopolska Konferencja \"Innowacje w otolaryngologii, wyzwania-możliwości-perspektywy. Kontrowersje w onkologii\" - zadanie finansowane w ramach umowy 728/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Ogólnopolska Konferencja \"Innowacje w otolaryngologii, wyzwania-możliwości-perspektywy. Kontrowersje w onkologii\" - zadanie finansowane w ramach umowy 728/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Instytut Narządów Zmysłów

Instytut Narządów Zmysłów


Patronat honorowy

prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu