Wykładowcy

REJESTRACJA!

Wykładowcy

Prof. dr hab. n. med. Ewa Niebudek–Bogusz

 Dr hab. med. Ewa Niebudek-Bogusz, otolaryngolog, audiolog i foniatra,  profesor Kliniki Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Zajmuje się problemami zaburzeń głosu w różnych jednostkach chorobowych. Prowadzi badania naukowe dotyczące zastosowania innowacyjnych  technik instrumentalnych w diagnostyce krtani, których  wyniki są przedstawiane na międzynarodowych  konferencjach oraz publikowane w naukowych czasopismach,  głównie anglojęzycznych.  W praktyce klinicznej stosuje holistyczne podejście do pacjenta z problemami głosowymi, a sposób  kompleksowego postępowania  w tej dziedzinie pokazuje na licznych kursach, wykładach i warsztatach dla lekarzy, fizjoterapeutów, logopedów i wokalistów. Współprowadziła  także  serię ogólnopolskich programów badawczych ukierunkowanych na profilaktykę zaburzeń głosu u profesjonalistów.  Jest sekretarzem Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologicznego. Pełni funkcję sekretarza Redakcji czasopisma Otorynolaryngologia. Organizatorzy

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi


Partnerzy

Ogólnopolska Konferencja \"Innowacje w otolaryngologii, wyzwania-możliwości-perspektywy. Kontrowersje w onkologii\" - zadanie finansowane w ramach umowy 728/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Ogólnopolska Konferencja \"Innowacje w otolaryngologii, wyzwania-możliwości-perspektywy. Kontrowersje w onkologii\" - zadanie finansowane w ramach umowy 728/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Instytut Narządów Zmysłów

Instytut Narządów Zmysłów


Patronat honorowy

prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu