Sympozjum Pielęgniarstwo w onkologii

REJESTRACJA!

Sympozjum Pielęgniarstwo w onkologii

Sympozjum pielęgniarskie

Piątek 12 kwietnia 2019r., Hotel Andersia Poznań

 

9.00 - 9.10

Powitanie gości i uczestników

mgr Zofia Cwalina

9.10 – 9.40

Wykład inauguracyjny

Leczenie trudno gojących się ran

Prof. Tomasz Banasiewicz

10.00 – 12.00

I sesja

Współczesne kierunki, wyzwania, możliwości, perspektywy, kontrowersje w pielęgniarstwie laryngologicznym

Moderatorzy:

Mgr Zofia Cwalina

Mgr Anna Szeremiota

Mgr Anna Pleszewa

10.00 – 10.30

Wykład wprowadzający:

Nowe trendy w leczeniu chorych z nowotworami głowy i szyi – wyznacznikiem zmian w pielęgniarstwie laryngologicznym

mgr Anita Szymańska

10.30 – 10.50

Pacjent z tracheostomią dawniej i dziś

firma ATOS

10.50 – 11.10

Wieloaspektowość pracy pielęgniarki na oddziale chirurgii głowy, szyi i onkologii laryngologicznej

mgr Jowita Pieczyńska

mgr Zofia Eichmann

mgr Joanna Banach

mgr Hanna Starosta

11.10 – 11.30

Robot da Vinci – wyzwanie nie tylko dla chirurga

mgr Anna Czapla

11.30 – 12.00 Projekt Onkoprzyjaciel – wsparcie w chorobie nowotworowej dr n. med. mgr piel. Elżbieta Garwacka-Czachor

12.00 – 12.30

Przerwa kawowa

 

12.30 – 14.00

II sesja

Żywienie chorych po operacjach z powodu nowotworów głowy i szyi

Moderatorzy:

Mgr Anita Szymańska

Mgr Ewa Szukała

Mgr Jowita Pieczyńska

12.30 – 13.00

Problem niedożywienia pacjentów – immunomodulujące leczenie żywieniowe w opiece okołooperacyjnej

prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk

13.00 – 13.20

Żywienie immunomodulujące w nowotworach głowy i szyi

mgr Anna Kotylak

13.20 – 13.40

Dieta i aktywność fizyczna w czasie trwania i po zakończeniu terapii u pacjentów z nowotworem głowy i szyi

mgr Anna Pleszewa

13.40 – 14.40

Lunch

 

14.40 – 15.40

III sesja

Specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z trudno gojącą się raną

Moderatorzy:

Mgr Anna Czapla

Mgr Joanna Wiśniewska

Mgr Zofia Eichmann

14.40 – 15.00

Standardy postępowania w higienie jamy ustnej u pacjentów po operacjach w regionie głowy i szyi

Paulina Staroń

15.00 – 15.2015.20 – 15.40

Rekomendacje Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych w zakresie procedury obsługi portów naczyniowych

mgr Magdalena Czapiewska

15.40 – 16.10

Przerwa kawowa

 

16.10 – 17.30

IV sesja

Bezpieczeństwo chorego podczas wykonywania wielogodzinnych operacji w rejonie głowy i szyi i w pierwszych dobach po operacji

Moderatorzy:

Mgr Zofia Cwalina

Mgr Anita Szymańska

Mgr Ewa Szukała

16.10 – 16.30

Ryzyko powikłań u pacjentów po wielogodzinnych zabiegach w rejonie głowy i szyi – zadania pielęgniarki w oddziale AiIT

mgr Joanna Wiśniewska

mgr Angelika Tomczak

mgr Paulina Wegner

16.30 – 16.50

Opieka anestezjologiczna nad pacjentem podczas operacji w regionie głowy i szyi

mgr Katarzyna Kabacińska

Bogusława Kropidłowska

16.50 – 17.10

Zastosowanie nowych technologii podczas zabiegów otolaryngologicznych

mgr Beata Szmigielska

mgr Elżbieta Nowak

mgr Arleta Tomaszewska

17.10 – 17.30

Podsumowanie sympozjum

mgr Zofia Cwalina

mgr Anita Szymańska

 

 

Sobota 13 kwiecień – Warsztaty dla pielęgniarek

9.00 – 11.00 Nowe trendy w zakresie pielęgnacji chorego po całkowitym usunięciu krtani.

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 – 13.30 Nowe możliwości w zakresie żywienia pacjentów po operacji w rejonie głowy i szyi.

13.30 – Zakończenie warsztatów – Anita Szymańska, Anna Szeremiota

 


Organizatorzy

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi


Partnerzy

Instytut Narządów Zmysłów

Instytut Narządów Zmysłów


Patronat honorowy

prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu