Sympozjum Fizjoterapia i onkologopedia

REJESTRACJA!

Sympozjum Fizjoterapia i onkologopedia


Sympozjum dla fizjoterapeutów i onkologopedów

„Fizjoterapia i onkologopedia w otolaryngologii” 

Termin i miejsce: 11 kwiecień 2019r., Hotel Andersia Poznań

 

10:00 – 10:15

Rola fizjoterapii i onkologopedii w otolaryngologii – wprowadzenie

Wojciech Golusiński

Sławomir Marszałek

Dominika Kozłowska

10:15 – 10:40

Badanie neurologiczne w rejonie głowy i szyi

Sławomir Michalak

10:40 – 11:00

Anatomia palpacyjna głowy i szyi w praktyce fizjoterapeuty - główne punkty odniesienia

Anna Gawryszewska

Rafał Marciniak

Marcin Fluder

11:00 – 11:20

Zawroty głowy – problem interdyscyplinarny

Katarzyna Pawlak-Osińska

11:20 – 11:40

Rola struktur mięśniowo-powięziowych w szyjnych zawrotach głowy

Sławomir Marszałek

Teresa Michalska-Piechowiak

11:40 – 11:50

DYSKUSJA

 

11:50 – 12:10

Przerwa kawowa

 

12:10 – 12:40

Onkologopedia w nowotworach głowy i szyi

Agnieszka Hamerlińska

12:40 – 13:10

Postępowanie logopedyczne w dysfagii

Anna Żebryk-Stopa

13:10 – 13:25

Wtórna implantacja protezy głosowej, a nauka mowy

Dominika Kozłowska

13:25 – 13:40

Porażenia i niedowład nerwu twarzowego po operacyjnym  leczeniu onkologicznym w rejonie głowy i szyi

Sławomir Marszałek

Piotr Pieńkowski

13:40 – 13:50

Wystąpienie przedstawiciela sponsora - MK Foam Koło

 

13:50 – 14:00

DYSKUSJA

 

14:00 – 15:00

Lunch

 

 

               

SESJA WARSZTATOWA

15:00 – 15:45 Nauka mowy przełykowej w praktyce – Dr Agnieszka Hamerlińska onkologopeda, Toruń, Bydgoszcz

15:45 – 16:30 Anatomia palpacyjna głowy i szyi w praktyce fizjoterapeuty – znaczenie badania palpacyjnego w praktyce klinicznej fizjoterapeuty – mgr Anna Gawryszewska D.O., mgr Rafał Marciniak D.O., mgr Marcin Fluder D.O.

16:30 – 17:15 Manualne techniki mięśniowo-powięziowe oraz stymulacja nerwowo-mięśniowa u chorych z zaburzeniami nerwu dodatkowego po leczeniu onkologicznym w rejonie głowy i szyi – dr hab. Sławomir Marszałek D.O., mgr Maciej Górecki

17:15 – 17:45 Wywiad i badanie czynnościowe pacjenta z zaburzeniami funkcji narządu żucia. Rola dysku wewnątrzstawowego. Praktyczne wskazówki kliniczne – mgr Tomasz Marciniak, AWF Warszawa

 

Organizatorzy:

 

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi

 

Towarzystwo Osteopatów Polskich

 

Stowarzyszenie Osób z Nowotworami Głowy i Szyi

 

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński – otolaryngolog

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Pawlak-Osińska - otolaryngolog

dr hab. n. med. Sławomir Michalak - neurolog

dr hab. Sławomir Marszałek- fizjoterapeuta, dyplomowany osteopata

dr n. med. Anna Żebryk-Stopa – neurologopeda

dr Agnieszka Hamerlińska – onkologopeda

 

 

 

 


Organizatorzy

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi


Partnerzy

Instytut Narządów Zmysłów

Instytut Narządów Zmysłów


Patronat honorowy

prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu